Primerjava spletne in
mobilne aplikacije

Različen namen uporabe, skupen pregled gotovinskih računov izdajatelja

MiniBLAGAJNA je FURS oblačna rešitev, ki omogoča izdajanje gotovinskih računov tako preko spletne aplikacije kot tudi preko Android mobilne aplikacije. Spletna aplikacija omogoča, poleg izdaje gotovinskih računov, tudi poročanje podatkov vezane knjige računov ter nekatere napredne izvoze. Račune se izda v PDF obliki in jih je mogoče tiskati na A4 list. Mobilna aplikacija, izdelana za Android okolje, omogoča izdajanje računov na mobilni napravi in tisk le teh na podprt POS tiskalnik.

Obe aplikaciji omogočata delo več blagajnikov (operaterjev) na več lokacijah in več napravah. Pri tem je omogočen sprotni pregled vseh izdanih računov izdajatelja.

Rešitev je namenjena zavezancem, ki izdajajo manjše število gotovinskih računov in je brezplačna.

Lastnost Mobilna miniBLAGAJNA Spletna miniBLAGAJNA
Naprava
Android pametni telefon,
Android tablica.

Računalnik z nameščenim
spletnim brskalnikom.
Tiskanje računov Omogočeno za 3 podprte POS tiskalnike.
Širina traku: 54 mm ali 80 mm.
Račun se izda v PDF obliki.
Omogočeno tiskanje na A4 list.
Tipičen način uporabe aplikacije Delo na terenu ali v trgovini Delo v stacionarnem prostoru
Izdaja davčno potrjenih gotovinskih računov DA DA
Izdaja računa fizični osebi ali davčnemu zavezancu DA DA
Izdaja računa, računa za predplačilo ali računa s predplačilom DA DA
Izdaja v lastnem ali tujem imenu DA DA
Cena postavk izražena na 2 ali 4 decimalke DA DA
Izdaja računov s posebnostmi (obrnjena davčna stopnja,pavšalisti,..) DA DA
Tiskanj kopij DA DA
Prikaz izdanih računov za posameznega operaterja, blagajno ali poslovni prostor DA DA
Delo s šifrantom artiklov DA NE
Oblikovanje računa (logotip, faksimile) NE
(izpis tekstualne glave in noge)
DA
Vnos in poročanje podatkov za vezano knjigo računov NE DA
Napredni izvozi računov NE DA
Cena BREZPLAČNO BREZPLAČNO