Navodila

Brskalniki

Podprto je delo s Internet Explorer 9 ali višje, zadnji dve verziji: Google Chrome, Mozilla Firefox ali Apple Safari. Uporabnikom z operacijskim sistemom Windows XP, ki uporabljajo Internet Explorer 8 ali nižji priporočamo, da namestijo Google Chrome ali Mozilla Firefox.

Namensko digitalno potrdilo

Namensko digitalno potrdilo je mogoče pridobiti brezplačno z vlogo na eDavkih: https://edavki.durs.si.
Na navedeni strani so na voljo navodila za prevzem namenskega digitalnega potrdila: http://datoteke.durs.gov.si/eDavki/PrevzemNamenskegaDigitalnegaPotrdila.pdf

Video vsebine: