22. 11. 2016

Novosti v aplikaciji

17. 11. 2016 je bila izvedena nadgradnja aplikacije na verzijo 1.3.09081238.

Seznam dopolnitev:

  • Dodan vnos datuma plačila na podatkih o računu. Podatek se uporablja za lastno evidenco zavezanca.
  • Podprta je izdaja računa v tujem imenu za tuj račun.
  • Dodan tip obdavčitve »Posebne ureditve«. Opcija posebne ureditve omogoča izdajo računa za dobave, za katere se DDV obračunava po posebnih ureditvah (obdavčuje se razlika v ceni), in sicer za posebno ureditev za rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine (101. člen ZDDV-1) in posebno ureditev za potovalne agencije (97. člen ZDDV-1). Pri teh posebnih ureditvah se DDV na računu ne navaja. Malemu davčnemu zavezancu ta opcija ni na voljo.
  • Omogočen je vpis cene (€) na enoto brez DDV na 4 decimalna mesta: navedena opcija omogoča vpis cene artikla na 4 decimalke natančno.