15. 06. 2018

Novosti v aplikaciji

15. 06. 2018 je bila izvedena nadgradnja aplikacije na verzijo 1.4.06121314. Seznam dopolnitev:

  • Dodan tip obdavčitve »Račun s pavšalnim nadomestilom«. Pravico do pavšalnega nadomestila lahko uveljavi le oseba s seznama upravičencev, na ime katere se glasi dovoljenje za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila. Kupec mora ob vsaki nabavi blaga ali storitve preveriti veljavnost dovoljenja, saj lahko davčni organ veljavno dovoljenje tudi prekliče. Veljavnost preveri na seznamu upravičencev, ki imajo dovoljenje za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila, in je dostopen v sistemu eDavki. Kupec, identificiran za namene DDV, je dolžan plačilu za dobavo, ki mu jo opravi imetnik dovoljenja, prišteti znesek pavšalnega nadomestila v višini 8 % od odkupne vrednosti.
  • Dodane računske kontrole zneskov ob izdaji VKR.
  • Prenova vstopne spletne strani.